Lastavica

Edicija Lastavica je biblioteka na kojoj je izgrađen izdavački i poslovni ugled naše kuće. Tokom 53 godine postojanja te više od 900 naslova Lastavica je svrstana u red vodećih biblioteka za djecu. Lastavica - lektira, Lastavica redovna izdanja, Lastavica - mala škola, slikovnice... izdanja su za djecu osnovnoškolskog uzrasta i neizostavan su dio njihovog odrastanja. Lastavica lektirna izdanja opremljena su predgovorima, biografskim podacima i metodičkim obradama tekstovima.

SAPER 5

Majo Topolovac 
1990. g., 333 str. 
Šifra: 72002 
Cijena: 7,00 KM

MRAV I AŽDAHA

Nusret Idrizović 
1996. g., 123 str.
Šifra: 70020 
Cijena: 10,00 KM

PJESME

Musa Ćazim Ćatić
1991. g., 80 str. 
Šifra: 70025

KRILATI KARAVAN

Stevan Bulajić 
1990. g., 217 str. 
Šifra: 72001 
Cijena: 7,00 KM

SREBRENA ČESMA

Džemaludin Latić 
1991. g., 82 str. 
Šifra: 70034 
Cijena: 10,00 KM

MALI PRINC

Antoine de Saint - Exupery
1999. g., 112 str. 
Šifra: 70019

ROBINZON KRUSO

Danijel Defo 
1999. g., 162 str. 
Šifra: 70033 
Cijena: 12,00 KM

More Articles...

Page 1 of 3