• Obala Kulina bana br. 4
    71000 Sarajevo, BiH
  • [email protected]
  • Centrala:
    + 387 33 220 809
  • Ponedjeljak - Petak
    08:00 - 16:00

CENTRALA

Sarajevo Publishing d.d.

Obala Kulina bana br. 4

71000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 220 809

UPRAVA

Direktor

Telefon: +387 33 217 189

Fax: +387 33 217 164

E-mail: [email protected]

REDAKCIJA

Kontakt osoba
Amra Mekić

Telefon: +387 33 217 204

Fax: +387 33 217 204

E-mail: [email protected]

MARKETING SLUŽBA

Kontakt osoba
Amar Hussain

Telefon: +387 33 217 204

Fax: +387 33 217 204

E-mail: [email protected]

KADROVSKO-PRAVNA SLUŽBA

Kontakt osoba
Azemina Čelik-Bahtić

Telefon: +387 33 217 164

Fax: + 387 33 217 164

E-mail: [email protected]

RAČUNOVODSTVO

Kontakt osoba
Sanela Brkić

Telefon: +387 33 217 183

Fax: + 387 33 217 183

E-mail: [email protected]

KOMERCIJALNA SLUŽBA

Kontakt osoba
Amela Memić

Telefon: +387 33 217 182

E-mail:

[email protected]

LEKTORSKA SLUŽBA

Kontakt osoba
Amra Huseinbegović

Telefon: +387 33 217 204

E-mail: [email protected]

SKLADIŠTE

Kontakt osoba
Admir Šahović

Telefon: +387 33 220 809

E-mail: [email protected]

PRODAJA

Kontakt osoba
Lejla Karić

Telefon: +387 33 217 170

Fax: +387 33 217 170

E-mail: [email protected]

E-mail: r[email protected]

Knjižara 2

Kontakt osoba

Ljiljana Perić

Kulovića br. 19

71000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 206 469

E-mail: [email protected]

Knjižara 3

Kontakt osoba

Nerma Pamuk

Hamze Hume br. 2

71000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 665 341

E-mail: [email protected]

Knjižara 4

Kontakt osoba

Dženan Korman

Zelenih beretki br. 10

71000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 216 561

E-mail: [email protected]

Pretraga za: