U PRODAJI "Pismene provjere znanja iz hemije"!

Materijal koji će biti od velikog značaja svakom profesoru hemije!

U PRODAJI "Pismene provjere znanja iz hemije"!

Prof. Hamdija Begić nam predstavlja nešto novo iz polja hemije - Pismene provjere znanja iz hemije (testovi).

Pismene provjere znanja iz hemije (testovi) su koncipirani prema zvaničnom Planu i programu rada za gimnazije u FBiH. To ne znači da nisu aktuelni i za druge srodne četverogodišnje škole. Naime, testovima su obuhvaćeni svi osnovni sadržaji iz opće, neorganske, organske, fizikalne, analitičke, te biohemije i hemijske tehnologije.

Testovi su prilagođeni, kako ambicioznijim učenicima, tako i onima koji bi rado da dobiju pozitivnu ocjenu, ali samo iz “teorije”. Ovi drugi učenici bi da izbjegnu osnovnu zadaću hemije, tj. upoznavanje sa osnovnim simbolima, formulama, hemijskim jednačinama i osnovama hemijskog računanja.

Shodno iskustvu autora, ove testove treba davati nakon pređene 2-3 tematske cjeline, a ocjene iz njih da budu “korektiv” ocjena iz usmenog odgovora.

Ovi testovi mogu dobro poslužiti za pripremanje učenika za pismene provjere znanja, polaganje državne mature kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita za upis na odgovarajući fakultet.

Testove možete pronaći u našim knjižarama, kao i na web shopu, po cijeni od 18,00 KM.